Europa komt! De Europese economieën zijn al sterk met elkaar verweven.
Dit geldt niet alleen voor de economie, maar ook voor de techniek.
In het vorige nummer van Bouwfysica kon u twee artikelen
lezen over Europese normen. In dit nummer vindt u twee artikelen
over internationale onderzoeken (met ook deelnemers van
buiten Europa).
Bij de oprichting van de Bouwfysica-vereniging in 1999 10 jaar
geleden, werd de internationale trend al onderkend: de letters
NVBV staan voor Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging.
De redactie zou echter de Vlaamse inbreng in het blad graag vergroten:
nieuwe Vlaamse redacteurs zijn nog steeds van harte welkom!
Bij dezen maak ik ook graag van de gelegenheid gebruik iedereen
namens de redactie een goed 1999 toe te wensen.

Jacqueline Hooijschuur