Ben je een verwoed ‘surfer’ op de digitale snelweg, dan kan je
hier meteen stoppen met lezen. Als bouwfysica geïnteresseerde
kwam je dan immers al eens terecht op de gloednieuwe homepage
van de vereniging. Wanneer de ingebouwde teller echter
juist loopt, vonden half december nog maar bitter weinig bezoekers
de juiste plek. Dan toch maar je nieuwsgierigheid wat aanwakkeren:
op de eerste algemene pagina met de doelstellingen
(waaronder ‘bouwfysische kennis in de bouwwereld verspreiden’,
dus ook via internet), kan je kiezen voor verschillende
rubrieken. Voor buitenstaanders zijn de ‘raakpunten met de
bouw’, met verwijzing naar andere organisaties werkzaam binnen
hetzelfde domein, uitermate interessant. Leden vinden een
overzicht van afgelopen en geplande activiteiten. Daar communicatie
via het net steeds belangrijker wordt zijn alle adressen
van bestuur, redactie en commissieleden opgenomen. De volledige
ledenlijst is onderverdeeld naar beroepsactiviteit: advies,
onderzoek, administratie, verkoop, … Ook aan het blad ‘bouwfysica’
wordt een rubriek besteed, met per jaargang (vanaf 1994)
een overzicht van alle wetenschappelijke artikelen en bijdragen
‘bouwbesluit’ en ‘internationaal’. Vanaf nummer 98/1 zal naast
titel en auteur een samenvatting van elk verschenen artikel worden
opgenomen. Zoals het hoort bij een goede homepage zijn
heel wat links opgenomen naar organisaties en instituten werkzaam
binnen het vakdomein bouwfysica. Gezien het grote belang
hiervan verwachten we van de lezers van dit blad suggesties om
de lijst met links te vervolledigen met (inter)nationale adressen.
Alleen zo wordt ook in andere homepages verwezen naar deze
van de nvbv.
Marc Knapen