Met dit nummer wordt de alweer 6e jaargang van het blad bouwfysica
afgesloten.
In dit nummer vindt u allereerst in de rubriek ‘Verenigingsnieuws’
een verslag van de druk bezochte studiedag ‘natuurlijke
ventilatie’ van 28 november jl. in het natuurlijk, natuurlijk
geventileerde stadhuis van Apeldoorn. Aspecten als natuurlijke
ventilatie, optimale benutting van daglicht en maximale invloed
van de gebruiker kwamen bij de bespreking van dit nieuw te
realiseren Thermie demonstratieproject aan de orde. Naast de
luchtopeningen in de gebouwschil hebben ook de luchtdichtingen
een plaats gekregen in dit nummer: Een tweede artikel handelt over de relatie tussen de berekeningsmethode en de praktijk inzake de luchtdichtheid van woningen. Tenslotte een artikel waarin de resultaten van recent uitgevoerd IEA-onderzoek (annex 21) word samengevat en een verslag van de zestiende
AIVC conferentie.

Nieuw en voortaan jaarlijks terugkomend in het laatste nummer
van het jaar is een overzicht met korte omschrijvingen van de
afstudeeronderwerpen van drie universiteiten: TV Delft (Civiele
techniek), TV Eindhoven (FAGO) en KV Leuven. In dit nummer
een overzicht van afstudeeronderwerpen van het jaar ’94/’95.
De verandering in de samenstelling van de redactie laat haar
doel en inzet echter ongewijzigd. We zullen ook in 1996 de vinger
aan de Nederlandse en Belgische bouwfysicapols houden
met als inzet een blad dat een forum vormt voor wetenschap en
praktijk. Ik wens u naast veel leesplezier namens de gehele
redactie een gezond, gelukkig en succesvol ’96 !
Henk Versteeg