Jaargang 1992
De redactie van Bouwfysica heeft in samenspraak met het bestuur
van de Bouwfysica Vereniging besloten Bouwfysica een
bredere opzet te geven. Niet alleen wetenschappelijke artikelen
maar ook meer praktijkgerichte artikelen, welke leesbaar
zijn voor de gehele bouwwereld, van architecten, projectontwikkelaars
en aannemers tot medewerkers bij de woningcorporaties
en installatieadviseurs, zullen worden geplaatst. Ter
verhoging van de oplage zal het eerste kwartaalnummer van
1992 in een brede mailing over de gehele bouwwereld verspreid
worden. Deze nieuwe opzet i.c.m. een grotere spreiding
van Bouwfysica in de bouwwereld maakt het in het algemeen
aantrekkelijker om praktijkgerichte artikelen in ‘Bouwfysica’
te gaan plaatsen. Nummer 9211 is een thema-nummer met als
thema binnenmilieu en ventilatie.

Inhoud van dit nummer
Een groot gedeelte van dit nummer is gevuld met diverse informatie
over nieuwe normen van het NNI, een overzicht van
lopende projecten van SBR en IEA, etc.
In ‘de duurzaamheid van pleisters voor buitenisolatie’ ontmaskeren
Carmeliet en Hens een aantal in de praktijk veel gehoorde
opmerkingen over de kleur en de keuze van pleistersystemen
voor buitenisolatie. Donker gekleurde buitenisolatie?;
waarom niet.
Voorts treft u in dit nummer artikelen aan over energieprestatienormering
en windhinder. De redactie hoopt dat Bouwfysica
ook volgendjaar in de informatiebehoefte van de bouwfysica-
wereld en de bouwwereld in het algemeen zal blijven
voldoen.