Meer inhoud, nieuwe omslag
Met ingang van dit nummer van Bouwfysica is de omslag aangepast
aan de nieuwe door het bestuur vastgestelde huisstijl
van de Bouwfysica Vereniging.
Ook wat betreft omvang en inhoud van Bouwfysica voldoet dit nummer grotendeels aan de wensen van de redactie.
Verdere groei in omvang (en kwaliteit) wordt voornamelijk bepaald door het aantal leden van de Bouwfysica Vereniging en het aantal abonnementen van instellingen e.d., welke beide gelukkig nog steeds gestage groei vertonen.

Uittreksels
De rubriek ‘Uittreksel van artikelen ‘wordt onverminderd doorgezet. In dit nummer een overzicht van de bijgehouden tijdschriften.
De redactie houdt zich aanbevolen voor aanvullingen.