De TU Delft is in deze editie goed vertegenwoordigd, met name vanuit de verlichtingshoek. In het artikel over verlichting in klaslokalen wordt beschreven hoe een kunstlichtconcept voor klaslokalen in verschillende praktijksituaties kan uitpakken.
Het tweede artikel beschrijft een nieuwe methode om de visuele eigenschappen van een raamontwerp te optimaliseren, waarbij naast daglichttoetreding ook uitzicht wordt meegenomen.
Professor Kees van Weeren heeft zijn verhaal op de Kennisdag aangegrepen om een uitgebreid artikel te schrijven over het ontstaan van de brand bij de faculteit Bouwkunde van de TU Delft in mei 2008. Hieruit blijkt maar weer hoe belangrijk de rol van de brandweer is; bouwkundige voorzieningen alleen kunnen een brand zeker niet in bedwang houden! Deze brand heeft wetenschappelijk gezien echter wel een mooie onderzoekscase opgeleverd.
Dat klimaatverandering een steeds belangrijkere rol gaat spelen binnen ons eigen vakgebied, blijkt wel uit het artikel over robuustheid voor klimaatvariaties. In dit artikel wordt ingegaan op het effect van klimaatverandering op het zomercomfort in een gebouw bij verschillende klimatiseringsconcepten.
Uiteraard wordt er ook in dit nummer aandacht besteed aan het 20-jarig bestaan van de Bouwfysica Vereniging. Kees van der Linden is al van begin af aan bij de vereniging betrokken. Hij geeft in zijn artikel een mooie terugblik op de geschiedenis van het vakgebied én de vereniging