Energie blijft aandacht verdienen
In dit themanummer besteden we aandacht aan energie, een belangrijk thema, waar het ministerie zich sterk voor maakt. Daarom hebben wij ervoor gekozen om energie uit te roepen als het thema van dit jaar. Op dit moment is de kredietcrisis het belangrijkste nieuws in de media, niet alleen in Nederland
maar in heel Europa en Amerika. Welke invloed de kredietcrisis heeft op de investeringen voor energiebesparing in de nieuwbouw- en renovatieplannen en het onderhoud van de gebouwde omgeving kunnen we op dit moment nog niet inschatten. Wel is het nu juist van belang om de aandacht te houden voor energie en duurzaamheid. De kredietcrisis remt investeringen en daarmee de mogelijkheden voor investeringen op energiegebied.
Toch is het van cruciaal belang dat juist wel geïnvesteerd wordt in plannen om energie te besparen of over te schakelen naar alternatieve energiebronnen, omdat dit op lange termijn voordelen biedt. Voor de langere termijn blijven duurzame maatregelen, energiebesparing en de toepassing van alternatieve energiebronnen van levensbelang voor het bedrijfsleven.
In dit nummer geven wij u een overzicht van mogelijkheden en hulpmiddelen om energie te besparen, te monitoren en de kwaliteit van de gebouwen te toetsen.