Dit nummer is dankzij een drietal artikelen mijns inziens weer interessant geworden, eenzelfde poging om – zoals Jerome in het vorige redactioneel – een rode draad te vinden die door de artikelen heenloopt heb ik maar achterwegen gelaten. Een artikel beschrijft de aanpak van schimmelproblemen in een milieucentrum, het tweede artikel is een vervolg van het artikel in nummer 02/1 en geeft inzicht in het rekenmodel voor de luchtgeluidisolatie van spouwconstructies, het laatste artikel heeft betrekking op het effect can “light shelves” en “anidolische elementen” op de lichtverdeling in kantoorvertrekken. Zie daar maar eens een rode draad in te vinden.

Andrew Koster