Luchtstromingen! Dit fenomeen beheerst momenteel niet
alleen het buitenklimaat (wind en windvlagen) maar voor
een groot gedeelte eveneens de inhoud van dit blad. Een
wetenschappelijk artikel en een ingezonden stuk handelen
over windhinder. Het tweede wetenschappelijk artikel geeft
een samenvatting van een promotieonderzoek naar de
toepasbaarheid van het bureau-gebonden verdringingsventilatieconcept
(luchtstromingen in het binnenklimaat).
In de rubriek Bouwbesluit in de praktijk worden
uitvoeringsproblemen bij gipskartonwanden beschreven, dat
zo’n relatief eenvoudige constructie toch de nodige
problemen kan geven blijkt uit de metingen die gedaan zijn.
In de rubriek internationaal worden verschillende
internationale instrumenten voor milieubelasting van
gebouwen beschreven.
Wie de laatste tijd de colofon heeft bekeken heeft kunnen zien
dat de samenstelling van de redactie het laatste jaar nogal
gewijzigd is. Gelukkig zijn we als redactie niet gekrompen.De
huidige redactie kan echter nog steeds nieuwe enthousiaste
mensen gebruiken, tevens zouden we graag zien dat België
Nederland niet alleen op het gebied van voetbal in evenwicht
houdt.
Na het vorige nummer dat mede door de opbergmap voor
ons een hoop voeten in de aarde had, en voor sommige lezers
een tocht naar het postkantoor betekende, is het niet alleen
voor de redactie maar ook voor de lezers weer een regulier
nummer. Gezien de huidige weersomstandigheden is dat
maar beter ook.

Andrew Koster