De zich terugtrekkende overheid laat in haar kielzog een spoor
van doelvoorwaarden achter, vervat in Bouwbesluit en AMvB’s.
Hoewel deze doel voorwaarden zeker nuttig zijn bestaat het gevaar
dat deze ook als eind voorwaarden worden gezien en daarmee
betere ontwerpen verhinderen omdat immers reeds voldaan is aan
de eis. De doel voorwaarden welke worden gesteld aan de energieprestatie
van een gebouw lokken bijvoorbeeld rekenexercities
uit waaruit blijkt dat toevoegen van koeling aan een gebouw (en
daarmee dus in principe extra energieverbruik) het gebouw aan de
energieprestatie-eis kan laten voldoen, terwijl dit zonder koeling
niet het geval is. Enige aanpassing van de norm op dit punt is wellicht
gewenst. Discussie over dit of andere punten in het bouwfysicablad
kan wellicht richting geven aan deze aanpassing.
In dit nummer staat een artikel over de temperaturen in woningen
tijdens de zomerperiode, een van de weinige gebieden waarvoor
vanuit de overheid (nog) geen eisen worden gesteld.
Tevens wordt in een tweetal artikelen ingegaan op het gebruik
van de windtunnel voor het voorspellen van windhinder, maar
ook voor het bepalen van de mate van verspreiding van schadelijke
gassen. Een voorbeeld van een ontwerphulpmiddel welke
naar aanleiding van de doelvoorwaarden van de overheid inzake
benzeenconcentraties is ontwikkeld. Vanuit de RGD tenslotte
wordt een aantal middelen aangereikt waarmee de gestelde doelvoorwaarden
met betrekking tot energiebesparing bereikt zouden
moeten kunnen worden.
Anton Broekmeulen