Op twee fronten neemt het bestuur initiatieven om de vereniging
verder vorm te geven, de vereniging sterker te laten leven:
binnen de vereniging worden activiteiten voor de leden geïntensiveerd,
terwijl naar buiten toe de rol en positie van bouwfysici
aan derden duidelijker zal worden gemaakt. De redactie
haakt daarop in.
Op verzoek van het bestuur gaan enkele leden structuur en
regelmaat brengen in verenigingsactiviteiten. Vanaf dit nummer
krijgen deze leden, de ‘activiteiten-commissie’, een vaste
plaats in Bouwfysica voor aankondigingen. We hopen dat ll’Op
den duur feilloos de weg naar deze aankondigingen kunt
vinden.
Als vervolg op het verslag van de brainstorm van bestuur en
‘denktank’ staat in dit nummer een artikel van de hand van de
‘denktank’ onder de titel De toekomst van de bouw fysica. We
menen dat hiermee een discussie wordt gestart die ons allemaal
aan gaat. Ook uw mening is daarin van belang. We stellen
het blad open voor reacties.
De redactie is praktisch genoeg om u in dit nummer ook artikelen
voor te schotelen die van belang zijn voor de dagelijkse
praktijk van hier en nu.
Tom Haartsen