Na de nummers gewijd aan ‘Binnenmilieu en ventilatie’ en het
‘Bouwbesluit’ is ook het derde blad van dit jaar een themanummer.
Zoals eerder aangekondigd publiceren we hier, volledig of in
de vorm van een samenvatting, de teksten van de lezingen van
het symposium d.d. 11 maart 1992 te Leuven.
Onder de noemer ‘Meten versus rekenen – Theorie versus
praktijk?’ worden de volgende vier onderwerpen telkens vanuit
die twee gezichtshoeken behandeld: thermische isolatiematerialen,
bouw- en zaalakoestiek, thermische isolatie van
wanden, vloeren en ramen.
In de toekomst reserveren we in ‘Bouwfysica’ graag wat ruimte
voor een ‘lezersforum’: uw commentaar op een artikel, lezing,
norm, besluit, … Dit kan het blad en het vakgebied bouwfysica
enkel ten goede komen.
Wij wachten met spanning.

Marc Knapen