Gebouwsimulatiepakketten
Reeds lange tijd is de bouwfysische en installatietechnische advieswereld gewend aan het gebruik van thermische rekenprogramma’s.
De huidige generatie simulatieprogramma’s,
waarvan in Nederland, vooral ESP, BFEP en ook het nog
recent ontwikkelde VA-114 worden gebruikt, zijn gezien hun
zogenaamde monolitische structuur met meestal een geringe
modulariteit, opgebouwd vanuit een inmiddels verouderd
concept. Door de ontwikkelaars van dit soort programmatuur,
onder andere die van de twee eerstgenoemde pakketten, wordt
mede daardoor ingezien dat een nieuwe aanpak in de ontwikkeling
van nieuwe bouwfysische software noodzakelijk is.
Augenbroe is in Bouwfysica van december 1990 hierop ingegaan.
Zijn artikel in dit nummer ‘Combine, een Europees
samenwerkingsproject op weg naar geïntegreerde gebouwontwerpsystemen’
kan als vervolg hierop worden gezien.
Uitgebreid wordt ingegaan op de ‘wisselwerking’ tussen zogenaamde
gebouw-(produkt)-modellen en bouwfysische ontwerpgereedschappen
welke in de regel gebaseerd zullen zijn
op een aantal bouwfysische rekenprogramma’s.

Normering
In dit nummer een overzicht van de nieuwe Europese normen
op akoestisch en thermisch/hygrisch gebied, welke eind ’93,
begin ’94 van kracht zullen gaan worden. Voor zowel de bouwfysische
adviseur, als ook de buitenwereld, is het te hopen dat
grootheden als de Iluk nimmer in de praktijk toegepast zullen
gaan worden en dat direct wordt overgeschakeld op Europese
getalsaanduidingen. In Europees verband werd bij een presentatie
van de nieuwe ontwerpnorm NEN 1070 niet voor niets
gevraagd of Nederland van plan was uit de E.G. te treden. Zo
beschouwd is het uitstel van de invoering van het Bouwbesluit
alleen maar een zegen.