Energie, een uitgekauwd onderwerp? Welnee, er zijn nog zoveel ontwikkelingen en innovaties gaande, dat we het de moeite waard vonden er weer een themanummer aan te wijden. En dat er veel gebeurt, bleek uit het aantal artikelen dat we binnen kregen. Van een afstudeeronderwerp waarin de werkelijkheid wordt vergeleken met simulaties, tot een doorkijkje naar de BENG-eisen die er aan zitten te komen. Van de wetenschappelijke onderzoeken over het gebruikersgedrag en energieprestatie, tot de toepassing van duurzame energie in datacenters. De vraag die wij gesteld hebben aan de auteurs is de relatie te leggen met de bouwfysica, wat betekent dit voor ons vakgebied? Dit komt in de artikelen op verschillende wijzen aan bod.