Licht is leven. Licht hebben we niet alleen nodig om te kunnen zien, maar licht heeft ook invloed op onze gezondheid, zowel lichamelijk als geestelijk. Het positieve effect van daglicht merken we allemaal als de dagen langer worden en als het zonnetje lekker schijnt. Daglicht is dus essentieel voor het functioneren van de mens.

Een groot deel van onze tijd brengen wij binnen door. Het is hierdoor van belang dat in gebouwen daglicht in voldoende mate toe kan treden en dat een goede lichtkwaliteit wordt gerealiseerd. Bij het ontwerpen van een gebouw dient hier rekening mee gehouden te worden, zonder de overige bouwfysische aspecten uit het oog te verliezen.

In voorliggend themanummer wordt daglicht vanuit verschillende invalshoeken bekeken, door het behandelen van recente onderzoeken en productontwikkelingen. In het artikel ‘op zoek naar het ideale Nederlandse raam’ wordt de relatie tussen de raamafmetingen, de lichtkwaliteit en het energiegebruik onderzocht. In het artikel ‘intelligente daglichtsystemen’ worden nieuwe technieken uiteengezet die het mogelijk maken de eigenschappen van beglazing op ieder moment aan te passen. Aanpassing kan bijvoorbeeld als doel hebben verblinding te voorkomen. Of dit ook kan door het toepassen van een bedrukking op het glas wordt in het artikel over gezeefdrukt glas onderzocht.

Daarnaast worden ontwerpuitgangspunten voor woningen voor mensen met dementie, een methode om schaduw in de beoordeling van de lichtkwaliteit te betrekken alsmede een onderzoek naar de visuele situatie in de woonomgeving van senioren, behandeld.

Een gevarieerde inhoud waarbij nieuwe technieken en nieuwe inzichten aan bod komen.