In maart heeft onder anderen Harry Nieman na 6 jaar afscheid genomen als voorzitter van de vereniging. Zijn plaats wordt ingenomen door Peter Erdtsieck. Vanaf deze plaats willen wij de nieuwe bestuursleden graag veel succes wensen en hopen wij op een plezierige samenwerking.Ook op de universiteiten is afscheid genomen van een tweetal oudgedienden. Een verslag van de rondom het afscheid georganiseerde symposia is in dit nummer te vinden.
De wisselingen in het bestuur vonden plaats tijdens de jaarvergadering van de NVBV in Den Bosch. Na deze vergadering werd inmiddels de traditionele tweespraaklezing gehouden. Erwin van Roijen (Cauberg Huijgen) en Jos de Vries (Bouwfonds) gingen beide in op (natuurlijke) ventilatiesystemen in woningen, vanuit hun eigen disciplines. Een verslag hiervan is verderop in het blad te vinden.

Daarnaast is dit nummer gevuld met een variatie aan onderwerpen. In het vorige nummer is een reactie verschenen in de rubriek Lezers voor lezers op het artikel van Lau Nijs over de akoestiek in sportzalen. In dit nummer een vervolg op deze reactie, geschreven door Lau Nijs. Duurzaamheid komt aan bod door een toelichting op de maatlat BREEAM­NL voor woningen en in het artikel over wonen in een passief huis. Is een passief huis ook comfortabel om te wonen? Het toepassen van een sprinkler in een atrium of een andere hoge ruimte vormt de volgende variatie in dit nummer. Het ontwerp en de certificering van de sprinklerinstallatie worden toegelicht om op deze wijze een gelijkwaardig veiligheidsniveau te realiseren.