In 1990 werd het eerste nummer van het blad Bouwfysica uitgegeven. Op het voorblad werd door Kees van der Linden op pakkende wijze de inhoud van het vak bouwfysica omschreven. Nu, bijna 20 jaar later, is deze omschrijving nog steeds bruikbaar. Het vakgebied ontwikkelt zich wel steeds verder. Er zijn nieuwe deelgebieden bijgekomen, zoals brandveiligheid en duurzaamheid. Daarnaast is het aantal wettelijke eisen verder toegenomen, ondanks het voornemen van de overheid de regeldruk te verminderen. De rol van de bouwfysicus in het bouwproces wordt steeds groter en belangrijker. Genoeg uitdagingen voor nu en de toekomst dus.

Zonder juiste kennis geen bouwfysica. Het is belangrijk dat de opgedane kennis geborgd en verspreid wordt. Dit nummer kan hier weer een bijdrage aan leveren. Het is grotendeels gevuld met korte artikelen van lezingen van de kennisdag Bouwfysica. De artikelen geven een goed beeld van de grote reikwijdte van het vak en van de verschillende onderwerpen waarmee een bouwfysicus dagelijks geconfronteerd kan worden.