Het eerste artikel is een interessant stuk met betrekking op
vochtbeheersing in industriehallen. Het is een samenvatting
van een lezing die werd gehouden op de studiedag
”Bouwfysische aspecten van industriebouw” van de KVIV.
Arnold Janssens en Hugo Hens tekenen voor deze bijdrage.
Het enige Nederlandse wetenschappelijke artikel van dit
nummer is geschreven door Erik van den Ham en mijn collega
Klaas Jan de Boer. In een uitgebreide studie wordt een
analyse gegeven van het huishoudelijk energiegebruik. Er is
een nieuwe methode ontwikkeld die de mogelijkheid geeft
om met behulp van een model en relatief weinig parameters
de gebruikspatronen van bewoners te beschrijven en in de
tijd te volgen.
Het derde wetenschappelijke artikel is deel twee van de trillingsstudie
van Luc Schillemans met betrekking op de spoortunnel
bij Antwerpen Centraal. In het vorige nummer was
deel één van dit stuk te lezen.
Wanneer u dit leest vraagt u zich vast verkneukelend af welke
rode draad ik in deze drie artikelen heb ontdekt. De rode
draad die deze interessante maar tegelijkertijd totaal verschillende
artikelen met elkaar verbindt.Helaas moet ik u het
antwoord schuldig blijven. Briljante geesten die de connectie
wel doorzien mogen de oplossing naar het redactieadres sturen
onder vermelding van ”De rode draad”. De meest originele
inzending zal beloond worden met een plaats in de
redactie van het Bouwfysicablad.
Jérôme Eijsackers