Voor de meesten onder de lezers begint een periode van een langverwachte
en welverdiende vakantie. Misschien ook de tijd en inspiratie om zelf eens een artikel(tje) te schrijven voor het bouwfysicablad of te reageren op één van de voorbije artikelen zoals R. Vollebregt doet in dit nummer. Hij laat zien hoe de
mogelijkheden van zelfregelende roosters (zie ook bouwfysica 97/3) nog meer kunnen benut worden.
Praktijkervaringen zijn steeds leerrijk en komen in dit nummer ruimschoots aan bod o.a. in twee artikeltjes over het Bouwbesluit in de praktijk. Ook de wetenschappelijke artikelen zijn volledig praktijkgericht. Zeer onlangs zijn vanuit de praktijk een tweetal controversiële punten naar voor getreden in de interpretatie van de laatste druk van NEN 1068 “Thermische isolatie van gebouwen”. Ir. E. Tammes tracht hierin klaarheid te scheppen. Tenslotte geeft Stratego 17 een praktijkonderzoek naar maatregelen tegen radontoevoer uit
kruipruimten.
Alvast veel leesgenot op één of ander zonnig terrasje. Dit bouwfysicanummer
wordt dan ook ‘warm’ aanbevolen.
Patrick Poncelet