Wie wind zaait zal akoestiek oogsten

Er is sprake van een windstilte. Iets wat het comfort op deze
warme, benauwde zomeravond niet ten goede komt. Toch doel
ik hier niet op de meteocondities in Nederland of Belgiƫ en
zeker niet op het vakgebied bouwfysica. Nee, na de vele artikelen
over het aspect ‘wind’ in de vorige nummers, lijkt de wind in
dit meer ‘akoestische’ nummer van Bouwfysica wat te zijn afgenomen.
Toch is van een absolute windstilte in dit nummer geen sprake.
Uit de resultaten van een afstudeeronderzoek van Annemiek
Voets blijkt dat luchtstroming in woningen met een dragende
constructie van staal tot heel wat kritische situaties kan leiden.
In het vorige nummer van Bouwfysica werd onder de titel
‘Meetbare prestatie-eisen’ door Bouw- en Woningtoezicht
Rotterdam gepleit om meer Nederlandse normen naast een
meetmethode tevens van een berekeningsmethode te voorzien.
Hiermee zou een bouwwerk, voordat de bouwvergunning wordt
verleend, op aspecten als bijvoorbeeld geluidisolatie beter kunnen
worden beoordeeld. Een wellicht hoopvol antwoord hierop
wordt gegeven met het artikel van Paul Mees ‘Modellering van
de lucht- en contactgeluidisolatie in woongebouwen’. In dit artikel
wordt duidelijk dat de ontwikkeling van een berekeningsmethodiek
waarmee de lucht- en contactgeluidisolatie vooraf kan
worden bepaald, in ieder geval niet stil staat. Bouw- en
Woningtoezicht Rotterdam laat in dit nummer overigens van
zich horen met een overzicht van de meetresultaten van de
geluidisolatie van 76 woningbouwprojecten die in 1996 in
Rotterdam zijn gerealiseerd.
Een tweede ‘akoestisch’ artikel handelt over klimaatplafonds.
Alhoewel bij deze plafonds in eerste instantie parameters als
comfort en energiegebruik de aandacht in de vakpers kregen,
maakt de heer Scheers duidelijk dat ook rekening moet worden
gehouden met de akoestische kwaliteit van deze plafonds. In dit
artikel wordt vooralsnog ingegaan op de geluidabsorptie; in een
volgend artikel zal op de overlangsgeluidisolatie worden ingegaan.
Met verder nieuws over Europese normen lijkt dit nummer van
Bouwfysica weer aardig in balans. Alhoewel, het aspect energie
lijkt wat ondergesneeuwd. Nou ja, volgend nummer misschien,
als het stookseizoen weer is begonnen.

Henk Versteeg