De breedte van het vakgebied bouwfysica blijkt wel uit de verscheidenheid
aan artikelen in dit nummer.
Door ir. R. Vollebrecht wordt verslag gedaan van een onderzoek
naar energiebesparing door het verglazen van balkons bij renovatie.
Dit onderzoek was een deel van de IEA-taak 20 “Solar
energy in building renovation”. Terecht wordt hierin opgemerkt
dat in Nederland de status van dergelijke balkons in het
Bouwbesluit niet duidelijk is.
De steeds sneller wordende computers maken steeds complexere
berekeningen mogelijk. Dit geldt ook voor berekeningen van
daglicht in interieurs. Ir. L. Zonneveldt schetst de mogelijkheden
en onmogelijkheden.
Weer een heel ander onderwerp is geluidisolatie in kantoorgebouwen.
Hierbij vormt het stellen van een eis aan de kwaliteit
van de geluidisolatie en het vertalen van deze eis naar eisen aan
de verschillende onderdelen vaak een probleem. Door Ir. De
Ruiter wordt dit eens op een rijtje gezet.
En verder nog een artikel over beregening van massieve bouwconstructies.
De wateropname, en het daarmee samenhangende
extra energieverlies van de beregende wand, worden fysisch
gemodelleerd.
Jacqueline Hooijschuur