Energieprestatienormering in Nederland van kracht
Vanaf medio december moeten nieuwe woningen, woongebouwen
en utiliteitsgebouwen in Nederland voldoen aan de nieuwe
energie-zuinigheidseisen uit het Bouwbesluit, de energieprestatiecoëfficiënten.
De energieprestatienormen zijn nu bijna een
jaar geleden gepubliceerd, de eerste computerprogramma’s zijn
op de markt, dus bouwend Nederland kan alvast met de nieuwe
eisen vertrouwd raken.
Dit hele nummer van Bouwfysica staat in het teken van de
energieprestatienormering: de aanleiding van de energieprestatienormen,
de benodigde invoergegevens, effecten van maatregelen
voor enkele woningen en de installatie-keuze in relatie
tot het energiegebruik (EP-waarde). Voor deze gelegenheid is
bovendien de rubriek ‘Bouwbesluit in de praktijk’ ook éénmalig
omgedoopt tot ‘Bouwbesluit in theorie en praktijk’, want
praktijkervaringen met de energieprestatienormen moeten nog
komen. Aan u worden hierin wat tips gegeven om praktisch met
de energieprestatienormen te kunnen werken.

A.M.S. Weersink