Loopt u wel eens door een winkelstraat? Wat mij opvalt zijn de
vlakke gevels met alsmaar meer glas. Als bouwfysicus denk je
dan vooreerst aan het grote warmteverlies ‘ s winters en dito
zonnewinsten ‘s zomers. Maar er is meer. Opvallend is ook het
enorme vermogen aan kunstlicht dat tegenwoordig in de moderne
uitstalramen wordt geïnstalleerd. Nochtans valt er voldoende
daglicht binnen …
Vroeger hingen voor elk uitstalraam ‘zon- en lichtweringen’ .
Laat je die weg (en dat gebeurt maar al te vaak, moderne architectuur
weet je), dan ontstaat er een vervelende weerspiegeling
van geparkeerde wagens, winkels aan de overzijde etc en wordt
de inkijk bemoeilijkt. Tenzij de verlichtingsterkte aan de binnenzijde
sterk wordt opgevoerd. Hetzelfde ervaar je wanneer je
, s avonds vanuit een verlichte kamer doorheen glas naar buiten
wil kijken … met je handen scherm je het licht af.
Grote, niet afgeschermde, glasoppervlakken bij uitstalramen
zijn om twee redenen energetisch niet interessant: warmtetransmissie
enerzijds en groot elektrisch vermogen voor verlichting
anderzijds, terwijl er voldoende daglicht is. Er moeten dus wel
andere goede redenen zijn … andere dan een aantal decennia geleden?
Marc Knapen