Het nieuwe bouwbesluit, in het vorige nummer nog aangekondigd
per 1 juli 2002, blijkt nu pas per 1 januari 2003 van
kracht te zijn. Dit geeft ons extra tijd om u alvast op de hoogte
van de veranderingen te brengen. In dit nummer wordt
ingegaan op de herziene normen ten aanzien van de thermische
isolatieberekening en de energieprestatienormen.
Nieuwe artikelen op het gebied van veranderingen in het
bouwbesluit blijven van harte welkom.
Daarnaast drie artikelen op het gebied van ventilatie, niet
zonder toeval is dit ook mijn eigen interessegebied. Het artikel
“Luchtzuiverheid en gezondheid” stelt de ventilatie-eisen
in het bouwbesluit ter discussie via een voor bouwfysici niet
allerdaagse meetmethode. Het artikel over Reshyvent
beschrijft de aanpak om vraaggestuurde hybride ventilatie in
Europa te ontwikkelen. Naast de technologie is ook de organisatievorm
van dit driejarige Europese project zeer interessant.
Het derde artikel over ventilatie beschrijft de klimatisering
met grond bedekte gebouwen. Het belangrijkste
probleem is hierbij de hoge vochtigheid. Vochtigheid, maar
dan in omgekeerde vorm, speelt ook een rol bij het artikel
“Hygrisch en mechanisch gedrag van hout bij veranderende
vochtomstandigheden”.
Piet Jacobs