Wie brandveiligheid zegt denk onwillekeurig terug aan de nationale rampen in Volendam en Enschede, welke in ons geheugen gegrift zijn. Ook denk je onwillekeurig terug aan de grote recente tunnelrampen, inferno is een beter woord, in het buitenland. Maar denk ook eens aan die vele kleine krantenberichten van niet meer dan enkele regels. Bedrijfspanden, winkelcentra, woonhuizen, materiele schade, pyromanen, gewonen en soms ook doden. Uiterst beknopt wordt er aandacht aan besteedt. En dat terwijl de verzekeringsmaatschappijen ieder jaar weer meer geld uit moeten geven aan brandschade. met vanzelfsprekend alle gevolgen voor de verzekeringspremie.

In dit themanummer over brandveiligheid, dat vanwege het grote aanbod artikelen als dubbelnummer is uitgebracht, zijn een achttal artikelen opgenomen die het thema van verschillende kanten belichten. Hoge en ondergrondse gebouwen, tunnels, parkeergarages, rookverspreiding, materiaalgebruik, fire-engineering, fysische aspecten van brand en een fotoreportage over hoe het niet moet. Het komt allemaal aan bod in dit nummer.