De werkomgeving als wellness centre? Er is steeds meer aandacht voor het welbevinden van de werknemer in de werkomgeving: De productiviteit zou worden verhoogd en er wordt minder verzuim verwacht, doordat de werknemer alleen al door de kwaliteit van de werkomgeving zelf graag naar kantoor zou gaan. Het binnenklimaat speelt hierin een belangrijke rol en is het thema van dit nummer.

Discomfort brengt ontevredenheid en stress naar boven, dat is zeker, maar op welke manier kan de bouwfysicus hierin naast zijn bekende rol aanvullend bijsturen? In een interview met de heer Nieman wordt verondersteld dat de bouwfysicus zich naast de exacte fysica meer moet richten op de zachtere wetenschappen, zoals gedragspsychologie. En nog steeds blijkt de eigen controle op omgevingsinvloeden van cruciaal belang voor het welbevinden van werknemers. Aan de andere kant biedt de terugkoppeling van data van tal van binnenklimaatfactoren ontzettend veel input om automatische systemen te kunnen optimaliseren. Zo wordt op een gegeven moment met de juiste tools en aansturingen de adviseur zelf overbodig. Ware het niet dat er ook telkens weer nieuwe uitdagingen de kop opsteken, zoals blijkt uit het onderzoek naar fijnstof bij het koken of rhinitis bij studenten bijvoorbeeld.