Het eerste artikel gaat over verschillende nieuwe ontwikkelingen op het gebied van multiphysics simulatiesoftware. Om de voorsprong te benutten die de TU Eindhoven op dit gebied heeft, benadrukt de auteur dat er voor nieuwe potentiële toepassingen stimulans vanuit de praktijk nodig zal zijn.
Ook het artikel over de Burj al Shams, geschreven door een gezelschap van auteurs van Deerns en TU Delft, zal de lezer positief stemmen. Deze zonnetoren is een ontwerp dat in Dubai zal moeten verrijzen. Het artikel beschrijft het onderzoek en de vernieuwende oplossingen om tot een gebouw te komen met een zeer laag energiegebruik, en dat in een oliestaat! Het lijkt van Dubai een grote stap naar het artikel van Peter Op ‘t Veld over exergie. Maar schijn bedriegt, want dit onderwerp geeft aan dat er nog steeds veel kansen liggen op het gebied van duurzaam bouwen. Ook het toch al wat oude passiefhuis principe is nog steeds – of weer – actueel, zo bleek ook al uit het vorige blad in het artikel over de studiereis van Flux.
Verder maakt de bijdrage van adviesbureau Nieman duidelijk dat het passief bouwen valt of staat met een nauwkeurige en kwalitatief zeer goede detaillering.
Het artikel van Nathalie Geebelen over reciprociteit in bouwakoestiek en lawaaibeheersing completeert het wetenschappelijke gedeelte van deze uitgave.