Dit nummer is gevuld met een vijftal artikelen. Twee artikelen gaan over geluid. Een artikel betreft de belangwekkende conferentie van zaalakoestiek gehouden in Porto. Het tweede artikel betreft een geheel andere inval van geluid en wel uitvoerig onderzoek naar de geluidisolatie van het Vacuum Isolatie Paneel.

In dit nummer is tevens een gedegen en interessant onderzoek opgenomen naar de voor- en nadelen van verschillende typen actieve gevels.