Alhoewel de nodige tijd reeds is verstreken is dit het eerste
nummer van een nieuw jaar, van een nieuwe eeuw, ja zelfs van
een nieuw millennium. Namens de redactie van Bouwfysica
wens ik iedereen dan ook een goed 2000 met veel actuele
informatie uit dit gele blad.

Temperatuurfactor, geavanceerde natuurlijke ventilatie en
hybride ventilatie zijn de trefwoorden van de zeer interessante
artikelen in dit nummer.
In het eerste artikel wordt de aan de temperatuurfactor
gestelde prestatie-eis nader afgebakend (f is ook 0,35) en
wordt de praktische toepassing van de bepalingsmethode
verduidelijkt.
In het artikel van Haartsen en Van der Ham wordt aan de
hand van een praktijkvoorbeeld ingegaan op het principe en
het ontwerp van een innovatief natuurlijk ventilatiesysteem
in een kantoorgebouw. Uitgangspunten worden gegeven,
aandachtspunten bepaald en ingegaan wordt op de toekomst
van kantoren met natuurlijke ventilatie.Natuurlijke ventilatie
doe je niet zomaar.
Nog meer ventilatie in het laatste artikel over hybride
ventilatie, een nieuwe ontwikkeling waarin de meest gunstige
eigenschappen van natuurlijke en mechanische ventilatie
worden gecombineerd. In het kader van IEA Annex 35 zijn de
mogelijkheden van hybride systemen onderzocht.

Ido Deli