Terwijl de sneeuwgrens over Nederland heen en weer is getrokken
is de redactie van het blad Bouwfysica er weer in geslaagd
een compleet en vooral gevarieerd nummer samen te stellen. In
dit nummer komen alle onderdelen weer aan bod. De rubriek
ingezonden mededelingen is goed gevuld met onder meer nieuw
bouwfysisch talent van de verschillende opleidingen. In de
rubriek ingezonden stukken blijkt dat niet alle bouwfysici in
Nederland en Vlaanderen hetzelfde over bepaalde zaken denken,
vandaar dat dit een mooie rubriek is om na het lezen van de artikelen
uw eigen opinie eens op papier te zetten om zo samen verder
te komen in de ontwikkeling van het vakgebied. De rubriek
Bouwbesluit in de praktijk geeft onder andere een uitleg over de
wijzigingen in de regelgeving ventilatie woningen. Onder de kop
wetenschappelijke artikelen een tweetal stukken. Het eerste artikel
behandelt het warmtetransport via de grond, gezien de tijd
van het jaar een zeer actueel onderwerp. Het tweede artikel gaat
over een onderwerp dat eveneens de volle aandacht in de bouw
heeft, het besparen van energie, dit maal door middel van het
efficient gebruik van daglicht. De rubriek internationaal sluit het
blad met twee artikelen over de Europese ontwikkelingen.
In dit stuk wil ik nogmaals de aandacht vragen van de Vlaamse
lezers, wij zitten in de redactie met een scheve verhouding Vlaanderen
Nederland. Aangezien de Nederlandse redactieleden niet
van stoppen weten is de enige mogelijkheid om de wip weer wat
in evenwicht te krijgen de aanmelding van Vlaamse redactieleden.
Hetzelfde geldt voor de Vlaamse schrijvers. Artikelen en
nieuwe redactieleden zijn altijd welkom bij ons redactie-adres.
Dit geldt natuurlijk ook voor de Nederlanders.
Andrew Koster