Met verbazende regelmaat ligt ‘Bouwfysica’ weer in uw brievenbus (of op uw deurmat). Het gevolg van een andere drukker en een nieuwe, hyperalerte eindredacteur. Met enige jaloezie de metier, maar ook oprechte bewondering moet uw vorige eindredacteur dit constateren. Mijn complimenten! Zelf raakte ik het afgelopen jaar toch enigszins ontmoedigd in de strijd tegen de immer verschuivende, boterzachte deadlines (Eigen schuld!).
Op de inhoud in de afgelopen jaren valt echter weinig tot niets
af te dingen. En ook nu weer bewijzen de behandelde onderwerpen
de veelzijdigheid en het belang van ons verenigingsblad.

Laat ik ze even langslopen.
Een reactie op het artikel over zelfregelende roosters in het
vorige nummer. Wie beweerde ook weer dat Bouwfysica niet
gelezen werd?
Een pleidooi om het stochastische karakter bij de voorspelling
van een akoestische prestatie-eis op te nemen in het Bouwbesluit.
Met name voor geluidsisolatie tussen ruimten en wellicht volgens
de probalistische beginselen van constructieberekeningen.
Richtlijnen voor een goed ontwerp van een metalen dak, toegelicht
aan de hand van enkele praktijkproblemen en bouwfysische
verklaringen.
Eenartikeloverderenovatievan de Brandaris, een flat uit de jaren
zestig, met alle bouwfysische aspecten die daarbij komen kijken.
Een spannende kennismaking met elf zojuist gestarte Europese
projecten aan de hand van …uw gewezen eindredacteur (Ja, hij
heeft nu weer tijd om te schrijven.).

Aan u de uitdaging om mee te helpen de kwaliteit van ons blad
te handhaven. Schroom niet en kom over de brug met uw pennenvruchten!
Veel schrijfplezier, dat wens ik u dan ook toe in
het komende jaar, namens de redactie.

Tony Lemaire