Oud en nieuw
Voor mijn werk was ik onlangs in een verpleegtehuis. In een
woonkamer zat een boel stil. Een man, gekanteld in zijn rolstoel
(‘uhhh .. uhhh .. uhhh’) had er nog het zijne van te zeggen.
Zelfs een vrouw die haar eten weigerde had er zin in. Ze
weigerde triomfantelijk. Even verder een rolstoel. Arm in een
mitella, in gedachten verzonken. In het kwartier dat ik er ben
flikt hij het drie sigaretten te roken. Terwijl hij met zijn derde
bezig is, stijgt er rook op vanuit de asbak. Vlakbij verleden.
Waar een wil is is leven, besefte ik op tijd.

En zo ook in dit nummer, waarin:
– Hens en Knapen laten zien hoe men bouwfysisch een originele
Le Corbusier te lijf kan gaan
– een minder opschudding veroorzakend artikel van Rangelrooij
– theorie en laboratoriummetingen door Schellen en Oidtmann
conservatief worden ingezet om het thermisch/
hygrisch gedrag van glas-in-loodramen met voorzetramen
te bestuderen
– een voorbeeld van een computerprogramma uit het IEAcircuit
24: Interessante uitkomst is bijvoorbeeld dat met een
juist geplaatste damprem tot 40% energie bespaard kan worden
(rara)
– een Vlaamse kijk op de publicatie ‘Geluidwering in de
woningbouw’
– een samenvatting van een studie naar toepassingsmogelijkheden
van collectieve glasoverkapte ruimten in de woningbouw

GD