Dit eerste nummer van ‘BOUWFYSICA’ begint met een verklaring
van de beoogde doelstellingen en inhoud van het blad.

De publikatie van ‘BOUWFYSICA’ is een onderdeel van het
publikatiebeleid van de Bouwfysica Vereniging, welke direct
kan worden afgeleid uit de twee hoofddoelstellingen van de
vereniging:
1. Het zorgdragen voor de verspreiding van de bouwfysische
kennis in de bouwwereld en het bevorderen van de toepassingen
van de bouwfysische kennis in ontwerp, uitvoering
en beheer van bouwwerken.
2. Het verhogen van het kennisniveau binnen het vakgebied
van de bouwfysica, zowel op wetenschappelijk gebied als
op het gebied van de toepassingen van de bouwfysica in de
bouw, zoals opgenomen in de statuten.

De redactie neemt zich voor de volgende rubrieken in het blad
op te nemen:
a. Normen, uit commissies.
b. Verenigingsnieuws.
c. Wetenschappelijke artikelen.
d. Nieuwe publikaties.
e. Aankondigingen.

Het bouwfysica-blad zal voorts aankondigingen opnemen
van congressen, symposia en andere bijeenkomsten op
bouwfysica-gebied.
Dit is het eerste nummer van ‘BOUWFYSICA’