29 februari 1992

Categorie├źn Bouwfysica blad

02-1992

Themanummer Bouwbesluit
Eindelijk is het dan zover. Per 1 juli zal het Bouwbesluit in
Nederland van kracht worden. Alhoewel het Bouwbesluit een
mijlpaal kan worden genoemd, is het nog de vraag of dat een
mijlpaal in de deregulering zal zijn. Voorzover het de teksten
in het Bouwbesluit betreffen, wordt er aan eenduidigheid het
nodige gewonnen. De dikte van de stapel normen die nu van
toepassing wordt verklaard als aangewezen bepalingsmethoden,
erger nog de ingewikkelde wijze waarop in normen
begrippen moeten worden omschreven, laat echter zien waar
de deregulering toe leidt. Daarbij moet aangetekend worden
dat veel ingewikkeld ‘geregel’ het gevolg is van de wens tot
‘vrije indeelbaarheid’. Aan die wens is de mogelijke eenvoud
van een aantal bepalingsmethoden ten onder gegaan. Onze
Europese vrienden staan vooralsnog niet te juichen om de introductie
van een begrip als de luiks dat noodzakelijk werd door
de eis aan vrije indeelbaarheid. In dit nummer wordt een toelichting
gegeven op een aantal nieuwe normen, welke zijn aangewezen
in bouwfysische paragrafen in het Bouwbesluit. De
redactie hoopt hiermee een handig handvat te geven voor het
thuisraken in de wijzigingen van de regelgeving die ons staan
te wachten.

Artikelen


Wet- en Regelgeving
Toetsing van scheidingsconstructies aan de eisen van thermische isolatie zoals vermeld in het Bouwbesluit 3 MB
ir. E. Tammes

Wet- en Regelgeving
Het Bouwbesluit: Prestatie-eisen voor de vochtbeheersing in gebouwen 3 MB
ir. WJ. Lichtveld | Lichtveld Buis en Partners, Utrecht

Wet- en Regelgeving
Daglichtopeningen van tot bewoning bestemde gebouwen, de nieuwe Nederlandse Norm . 2 MB
ir. A.J. Hansen, ing. A.J. Rodrigo | Bouwcentrum Advies B. v., lichtadviesbureau LITE

Wet- en Regelgeving
Ventilatienorm NEN 1087 1992 ir. H. 2 MB
ir. H.L.M. van Duyse | Directoraat van de Volkshuisvesting hoofdafdeling Onderzoek en Kwaliteitszorg

Wet- en Regelgeving
Luchtdoorlatendheid, eisen en bepalingsmethoden 2 MB
W.F. de Gids | TNO-Bouw, afdeling Binnenmilieu BouwfYsica en Installaties

Wet- en Regelgeving
Bouwbesluit en geluidwering in de woningbouw 2 MB
ir. W.G.M. Beentjes | Bouwcentrum Advies B. V.