1 december 2011

Categorieën Bouwfysica blad

04-2011

Hoe uitgestrekt de bouwfysica wereld is, komt in dit nummer weer tot uiting. Verschillende facetten komen hier aan bod. Zo komt u iets meer te weten over het thermisch comfort enerzijds in relatie tot laag exergetische HVAC systemen en anderzijds in relatie met grote glasvlakken en de koudeval die daarmee gepaard gaat. Ook een nieuwe ontwerpnorm voor de akoestiek in open kantoorconcepten komt in dit nummer aan de orde. Daarnaast wordt het brandgedrag in parkeergarages benaderd via CFD en krijgt u een beter inzicht in droge atmosferische depositie op gebouwgevels.

Artikelen


Warmte, Lucht en Vocht
Thermisch comfort in relatie tot laag exergetische HVAC systemen 779 KB
ir. L. Schellen, promovenda TU/e, Bouwkunde, Unit Building Physics and Systems, e.a.

Warmte, Lucht en Vocht
Ontwerprichtlijnen ter voorkoming van koudeval 2 MB
ir. S. Timmers, TU/e, Bouwkunde, Unit Building Physics and Systems, e.a.

Brandveiligheid
CFD voor brandsimulaties in parkeergarages: een betrouwbaar hulpmiddel? 659 KB
ing. R. van de Nes, ONE Simulations, ing. R.A.P. van Herpen, Nieman raadgevende ingenieurs, lector brandveiligheid in de bouw

Geluid en Trillingen
Akoestisch comfort bij open kantoorconcepten 2 MB
ir. S.A. Persoon, M+P – raadgevende ingenieurs, Aalsmeer, ir. E.A. de Kruijff, Rijksgebouwendienst, Den Haag

Energie en Milieu
Droge atmosferische depositie in de gebouwde omgeving 2 MB
ir. G.E. Slaat, LBP|SIGHT, Nieuwegein

Binnenmilieu en Gezondheid
Het begrijpen van het binnenmilieu: mensen op de eerste plaats 383 KB
dr.ir. P.M. Bluyssen, TNO, Delft