28 december 2009

Categorieën Bouwfysica blad

04-2009

Bij verschijning van dit nieuwe nummer van Bouwfysica leven we alweer in het tweede decennium van de 21e eeuw. De tijd gaat snel, de ontwikkelingen ook. Dit nummer is weer goed gevuld met nuttige kennis over verschillende onderwerpen binnen de bouwfysica.
Een belangrijke uitdaging voor het komende decennium is het verder integreren van duurzaamheid in de gebouwde omgeving. Dit is  steeds vaker een uitgangspunt voor nieuwe projecten. Hoewel de nadruk nu veelal op energiebeperking ligt, wordt in het artikel van Tulp benadrukt dat het gebruik van hernieuwbare bouwmaterialen een minstens zo belangrijke bijdrage levert binnen het duurzaamheidsconcept. De verwachte wijziging in de vraag naar gebouwen in de (nabije) toekomst met bijbehorende sloop of functie wijziging maakt dit aspect nog relevanter. Bij het toepassen van dergelijke materialen is een goed doordacht bouwfysisch ontwerp onmisbaar. Genoeg ingrediënten waarmee de bouwfysisch adviseur zijn stempel kan drukken op het slagen van deze missie. Ik zou zeggen: ga ervoor!

Artikelen


Geluid en Trillingen
Akoestiek in sportzalen 2 MB
L. Nijs | TU/Delft, Faculteit Bouwkunde, Sector Bouwfysica

Brandveiligheid
Brandveiligheid van atria in bestaande monumentale gebouwen 4 MB
P. van den Engel | Deerns RI, TU-Delft; R. Kisjes | Deerns RI Rijswijk

Energie en Milieu
Energy efficient building technologies in hot and humid climates 3 MB
M. Baruti | graduate student TU/Delft

Energie en Milieu
Cradle to cradle model voor bouwmaterialen 2 MB
D. Tulp, D. Anink, J. Mak | W/E adviseurs Utrecht

Binnenmilieu en Gezondheid
Luchtverversing en temperatuurbeheersing in scholen 3 MB
P. Jacobs, B. Knoll, H. Phaff | TNO Bouw en Ondergrond