31 december 2008

Categorieën Bouwfysica blad

04-2008

Crisis biedt kansen
In deze uitgave leest u meer van de nieuwe EPU-eisen en het Annex 49 project. Het kan geen kwaad als we ook nadenken over het terugdringen van de vraag. De economische tijden zijn wat dat betreft gunstig. Energie besparen is geld besparen en initiatieven in die richting zullen nu dan ook goed worden gehoord. Het zijn immers roerige tijden in de economie. Hoewel de meeste vakgenoten nog lang niet aan het duimendraaien lijken te zijn, zetten we ons met zijn allen schrap voor het jaar dat komen gaat. Valt bouwproductie terug? Zo ja, grijpen we dan de kans om de energie-efficiency van onze bestaande en toekomstige gebouwvoorraad te verhogen? Hierbij kunnen ook inhaalslagen op andere bouwfysische aspecten worden gemaakt.

Artikelen


Bouwfysica van Monumenten
Een bouwfysisch verantwoord binnenklimaat in monumenten met een museale functie 5 MB
dr.ir. H, (Henk) Schellen, TU/Eindhoven; dr. B. (Bart) Ankersmit | ICN; ir. E. (Edgar) Neuhaus | Ingenieursbureau PHYSITEC; ir. M. (Marcvo) Martens | TU/Eindhoven

Energie en Milieu
Aanscherping EPC-eisen utiliteitsbouw 5 MB
ir. M. Nijland } DGMR Bouw BV Arnhem

Stedenbouwfysica
Slagregenbelasting op de toren van Jachthuis St. Hubertus 4 MB
Dr. ir. B. (Bert) Blocken | TU/Eindhoven; ir. P. (Petra) Briggen | Peutz bv, Mook; dr. ir. H. (Henk) Schellen | TU/EIndhoven

Binnenmilieu en Gezondheid
Het binnenklimaat in BK-City 6 MB
dr. R.M.J. (Regina) Bokel | TU/Delft Faculteit Bouwkunde

Warmte, Lucht en Vocht
‘Hout werkt’ 5 MB
ir. J. (Joppe) Leenaars | Nelissen Ingenieursbureau b.v.; dr. ir. H. (Henk) Schellen | TU/Eindhoven, faculteit Bouwkunde