13 april 2002

Categorieën Bouwfysica blad

04-2002

In dit nummer zijn vier artikelen opgenomen met een zeer verschillend karakter, waarvan één artikel ingaat op een mogelijke nieuwe eis van het bouwbesluit. Op 5 December jl. is de inwerkingtreding van het bouwbesluit 2003, per 1 januari 2003, een feit.

In een ander artikel wordt onder andere de relevantie van vereenvoudigde CFD-berekeningen in een vroeg stadium van het bouwproces beschreven.

Artikelen


Binnenmilieu en Gezondheid
Het middelveld tussen wetenschap en ontwerppraktijk: invloed van submodellen op resultaten CFD-berekeningen 3 MB
dr.ir. C.J.Wisse | DWA Installatie- en Energieadvies Bodegraven

Binnenmilieu en Gezondheid
Enkele kanttekeningen bij de stralingspretatienormering 4 MB
Dr.ir. W.H. van der Spoel | TU Delft faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen sectie Gebouwen en Bouwtechniek Delft, Dr. E.R. van der Graaf | Kernfysisch Versneller Instituut Nucelar Geophysics Divisopn Groningen

Warmte, Lucht en Vocht
Thermisch zomer-comfort in natuurlijke geventileerde woningen 4 MB
Jan Maeyens, Arnold Janssen | Universiteit Gent vakgroep Architectuur en Stedenbouw onderzoekscel Gebouw en Klimaatbeheersing

Warmte, Lucht en Vocht
Vochttransport in massief, monumentaal metselwerk 3 MB
ir. T.J.F. ter Bekke | Lichtveld Buis & Partners BV Utrecht, dr.ir. H.J. Schellen | TU/e capaciteitsgroep FAGO Eindhoven