9 april 2000

Categorieën Bouwfysica blad

04-2000

Voor u ligt een nieuw nummer van Bouwfysica met een mix
van artikelen uit de praktijk en naar aanleiding van onderzoek.
Het artikel naar aanleiding van een afstudeeronderzoek in
een kerk beschrijft een aantal niet-alledaagse bouwfysische
problemen zoals luchtstromingen en roetvorming door
brandende kaarsen. In het artikel over lage temperatuur-verwarmingssystemen
worden de comfortaspecten van verschillende
afgiftesystemen vergeleken. Hierbij zijn meetresultaten
en bewonersonderzoeken meegenomen.
In het artikel “Thermisch binnenklimaat als gebouwprestatie”
wordt de beoordelingsmethode voor het binnenklimaat
op basis van overschrijdingsweeguren tegen het licht gehouden.
In de rubriek Internationaal is een artikel over prestatiebeheersing
bij huisvestings- en ontwerpprocessen opgenomen.
Dit vrij abstracte onderwerp wordt toegelicht met
veel voorbeelden voor toepassing in bouwfysisch onderzoek
en advisering.

Jacqueline Hooijschuur

Artikelen


Warmte, Lucht en Vocht
Klimaatbeheersing in de St. Martinuskerk te Weert 324 KB
ir. J. Stevens | Adviesbureau Peutz & Associés B.V., ir. H.L. Schellen | TU/e, capaciteitsgroep FAGO

Binnenmilieu en Gezondheid
Praktijkmetingen versus bewonerservaringen bij laag-temperatuurafgiftesystemen 938 KB
ing. E.J.A. Roijen | Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Warmte, Lucht en Vocht
Thermisch binnenklimaat als Gebouwprestatie 356 KB
Kees (ir. A.C.) van der Linden, Matthijs (M.) Kerssemakers | Technische Universiteit Delft, Atze (ir. A.C.) Boerstra, Arjen (ir. A.K.) Raue | Boerstra Binnenmilieu Advies

Binnenmilieu en Gezondheid
Integral building envelope performance assessment (IBEPA) 1 MB
Kees (ir. A.C.) van der Linden, Leo (ir. L.W.J.L.) Hendriks