4 april 1998

Categorieën Bouwfysica blad

04-1998

Europa komt! De Europese economieën zijn al sterk met elkaar verweven.
Dit geldt niet alleen voor de economie, maar ook voor de techniek.
In het vorige nummer van Bouwfysica kon u twee artikelen
lezen over Europese normen. In dit nummer vindt u twee artikelen
over internationale onderzoeken (met ook deelnemers van
buiten Europa).
Bij de oprichting van de Bouwfysica-vereniging in 1999 10 jaar
geleden, werd de internationale trend al onderkend: de letters
NVBV staan voor Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging.
De redactie zou echter de Vlaamse inbreng in het blad graag vergroten:
nieuwe Vlaamse redacteurs zijn nog steeds van harte welkom!
Bij dezen maak ik ook graag van de gelegenheid gebruik iedereen
namens de redactie een goed 1999 toe te wensen.

Jacqueline Hooijschuur

Artikelen


Warmte, Lucht en Vocht
Bouwfysica in de context van prestatiebeheersing; een context door onderzoeksprogrammering 801 KB
ir. A.C. van der Linden, ir. L.W.J.L. Hendriks | Sectie Gebouwen en Bouwtechniek Subfaculteit Civiele Techniek Technische Universiteit Delft

De stralingsprestatienorm (SPN) Een prestatiemodel voor ioniserende straling in het woonmilieu 341 KB
ir. L.E.J.J. Schaa,| Lichtveld Buis & Partners BV Utrecht, dr. E.R. van der Graaf | Kernfysisch Versneller Instituut Groningen, drs. G. Bosmans | Intron BV Sittard, prof.dr.ir. Ch.F. Hendriks | Technische Universiteit Delft

Binnenmilieu en Gezondheid
Integral Building Envelope Performance Assessment (IBEPA) – ANNEX 32 95 KB
ir. A.C. van der Linden

Energie en Milieu
IEA BCS Annex 31: Energy Related Environmental Impact of Buildings 87 KB
ir. Chiel Boonstra, drs. Marjo Knapen | W/E adviseurs duurzaam bouwen te Gouda