3 april 1996

Categorieën Bouwfysica blad

04-1996

Tempus fugit.
Met dit nummer belanden we weer aan het einde van een druk jaar.
Hoogtepunt van het voorbije jaar was voor de redactie de verwezenlijking
van het speciale nummer met als doel ons vakgebied bij
een breder publiek bekend te maken. De volledige redactie staat
reeds klaar om zich ook voor de 8e jaargang te blijven inzetten om
bij de keuze van de artikelen een evenwicht te blijven behouden tussen
wetenschappelijke en praktische artikelen.
Dit blijkt ook duidelijk uit de inhoud van dit nummer. Alhoewel
de eerste najaarsstormen alweer voorbij zijn, willen we in dit
nummer extra aandacht schenken aan het specifieke windklimaat
rond gebouwen (zie cartoon). Winddrukken op gebouwen
zijn belangrijk voor het ontwerpen en dimensioneren van ventilatievoorzieningen.
De Cp-generator van Knoll leert ons op
welke manier winddrukken op gebouwen kunnen voorspeld worden. Het artikel van Visser geeft praktische voorbeelden van
een programma dat windsnelheden rond gebouwen voorspelt.
Prof. ir. Paul Rutten brengt ons met zijn intrede rede weer in de
gezellige sfeer van een comfortabel binnenklimaat en leert ons
hoe dit kan gerealiseerd worden door een strategische aanpak
vanuit het gebouw zelf.
En verder legt Van Dijk uitgebreid het Europees onderzoeksproject
‘WIS’ uit in verband met raamsystemen, terwijl Donze het
heeft over de maatlat binnenmilieu.
De redactie is vastbesloten ook in 1997 de nieuwste ontwikkelingen
en onderzoeken te blijven volgen en U ervan op de hoogte
te houden. Ik wens U namens de volledige ploeg ook voor
1997 veel leesgenot en een voorspoedig en gelukkig jaar.
Patrick Poncelet

Artikelen


Stedenbouwfysica
Waardoor wordt het windklimaat bij gebouwen bepaald? 3 MB
G.Th. Visser | Afdeling Energie- en Stromings technologie TNO-MEP Apeldoorn

Stedenbouwfysica
De Cp Generator een eenvoudige methode voor bepaling van winddrukken 3 MB
ing. B. Knoll, ing. J.e. Phaff | TNO Bouw

Binnenmilieu en Gezondheid
Nieuw instrument voor beoordeling en aanpak binnenmilieu bij woningrenovaties in de praktijk getest 3 MB
Geurt Donze, Harry Hoiting W/E adviseurs duurzaam bouwen - Gouda (NL)

Energie en Milieu
Het rekenprogramma WIS (Advanced Windows Information System) een uniform Europees hulpmiddel om de thermisch-energetische eigenschappen van ramen te bepalen 9 MB
ir. Dick van Dijk, ing. Leo Bakker | TNO Bouw, Delft