29 april 1993

Categorieën Bouwfysica blad

04-1993

Dit is alweer het laatste nummer van Bouwfysica van dit jaar.
Het nummer dat in het teken staat van het emeritaat van Prof.
Ir. 1. Vorenkamp, hoogleraar ‘Fysische Beheersing van het
Binnenmilieu’ van de Technische Universiteit te Eindhoven.
Per 1 november heeft Prof. Ir. J, Vorenkamp afscheid genomen
van de vakgroep ‘Fysische Aspecten van de Gebouwde
Omgeving’ van de faculteit Bouwkunde, In de periode dat
Vorenkamp hoogleraar was, hebben ruim 100 studenten uit
zijn handen het diploma bouwkundig ingenieur ontvangen.
Omdat Vorenkamp veel voor het vakgebied Bouwfysica heeft
betekend en velen die bij hem zijn afgestudeerd lid zijn van de
Bouwfysica Vereniging, heeft het bestuur in overleg met de
redactie besloten een nummer van Bouwfysica aan hem te
wijden. Dit heeft geleid tot dit nummer, waarin samenvattingen
zijn opgenomen van promotieonderzoeken waarbij
Vorenkamp als promotor is opgetreden, artikelen over promotieonderzoeken
(een nieuwe meetmethode voor het bepalen
van de vochtdiffusiecoëfficiënt en de micro-anemometer
waarmee luchtsnelheden onder 1 cm/s kunnen worden geregistreerd)
en artikelen van oud-collega’s en oud-medewerkers
van Vorenkamp bij de vakgroep FAGO (Dr. Ir. Jan Hensen,
Prof. Ir. P,A. de Lange en Ir. L.C.H, van Luxemburg. In dit
redactioneel willen we ook een woord van dank uitspreken
voor Prof. Br. Ir. G. Vermeir en Ir. G. Donze die de redactie
van Bouwfysiêa gaan verlaten. Wij zullen Prof. Dr. Ir. G.
Vermeir zeer missen onder andere vanwege zijn akoestische
inbreng en zijn inzet om met name ook aan de Vlaamse zijde
mensen aan te zetten om artikelen aan te leveren voor Bouwfysica.

Artikelen


Warmte, Lucht en Vocht
Praktijkmetingen met een microanemometer 2 MB
Dr. Ir. M.J.F.P. Pluijm | werkkring: Industriële Automatisering (Cap Volmac)

Warmte, Lucht en Vocht
Bepaling van de vochtvereffeningscoëfficiënt in poreuze media door middel van scanning neutronen radiografie 4 MB
L. Pel | TU-Eindhoven, vakgroep FAGO, A.A.J. Ketelaars | TU-Eindhoven vakgroep TC,) O.C.G. Adan | TU-Eindhoven vakgroep FA GO & TNO-Bouw afdeling bouwtechnologie, A.A. van Weil | TU-Delft, Interfacultair Reactor Instituut

Energie en Milieu
Simulatie Energie in Gebouwen: internationale samenwerking noodzakelijk 5 MB
J.L.M. Hensen | Technische Universiteit Eindhoven Thans: University of Strathclyde, Energy Systems Division, GLASGOW G1 1XJ, Scotland

Geluid en Trillingen
Muziekcentrum Frits Philips Eindhoven 5 MB
prof. ir. P.A. de Lange | Emeritus hoogleraar TU Eindhoven, ir. L.C.J. van Luxemburg | Centrum Bouwonderzoek TNO-TUE