7 december 2017

Categorieën Bouwfysica blad

03-2017

Na bijna zeven maanden formeren heeft Nederland weer een kabinet. Het derde van Rutte: met ‘vertrouwen in de toekomst’. Om die toekomst vorm te geven, hebben Mark en consorten lijstjes met doelen en plannen opgesteld. Ook voor de bouw. Naast klimaat- verbetering, prijken zaken als het gasvrij maken van de bestaande en nieuwe woningvoorraad, het financieel stimuleren van innovatie in bouwproducten en -diensten, en het verzwaren van de EPC-eis voor nieuwbouw. Kortom: de bouw moet veranderen, innoveren.
De bouwfysicus die een rol van betekenis wil behouden, kan niet anders dan mee veranderen. Tijdens de Kennisdag Bouwfysica bleek dat Rijksbouwmeester Floris Alkemade een idee heeft over de richting waarin wij ons zouden moeten bewegen. Ook hij heeft een lijstje opgesteld, met daarop vier wensen voor ons met de focus op innovatie en duurzaamheid. Dit themanummer gaat op een aantal punten dieper in.

Artikelen


Binnenmilieu en Gezondheid
Bouwfysica heeft de toekomst
ir. M. Valk | Deerns Nederland

Brandveiligheid
Hoe brandveilig is de toekomst?
ir. R.A.P. van Herpen FIFireE, fellow Fire Engineering | TU Eindhoven

Warmte, Lucht en Vocht
Na-isolatie langs de binnenzijde: detaillering
ir. F. Dobbels | WTCB, afdeling Energie

Geluid en Trillingen
De akoestiek van open studieomgevingen
r. P.E. Braat-Eggen | Avans Hogeschool, Tilburg

Energie en Milieu
Milieuprestatie en de circulaire economie
r H.A.L. van Ewijk, SGS Search, Amsterdam