1 september 2013

Categorieën Bouwfysica blad

03-2013

Artikelen


Brandveiligheid
Helderheid in watermist! 2 MB
ing. M.H.W. de Groot | Altavlla B.V., Best

Stedenbouwfysica
Meting van de geluidsabsorptiecoëfficiënt zonder globaal model van het geluidsveld 2 MB
dr.ir. E.R. Kuipers, dr.ir. Y.H. Wijnant | Onderzoeksgroep voor Structurele Dynamica en Akoestiek, Faculteit der Construerende Technische Wetenschappen, Universiteit Twente

Energie en Milieu
EZIE – Het instrument voor het bepalen van individuele energiekosten 2 MB
ir. A.J.C. Haak, dr. H. Polinder | Cauberg-Huygen, Rotterdam

Energie en Milieu
Passief bouwen in de praktijk 3 MB
ir. H.J.J. Valk | Nieman Raadgevende Ingenieurs, Utrecht / Zwolle

Binnenmilieu en Gezondheid
Bruin vet en de consequenties voor het thermisch binnenklimaat 942 KB
dr. W.D. van Marken Lichtenbelt, dr.ir. L. Schellen | Vakgroep Humane Biologie, NUTRIM School for Nutrition, Toxicology and Metabolism, Maastricht UMC+, School of Built Environment and Infastructure, Avans Hogeschool, Tilburg