1 oktober 2010

Categorie├źn Bouwfysica blad

03-2010

Artikelen


Binnenmilieu en Gezondheid
Museum met klimaatinstallatie, mag het iets minder zijn? 4 MB
ir. M.H.L. Stappers | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort ; dr, H.A. Ankersmut | Instituut Collectie Nederland Amsterdam

Binnenmilieu en Gezondheid
Het klimaatnetwerk 712 KB
Drs. N. Nuggen | Erfgoedinspectie Den Haag

Binnenmilieu en Gezondheid
Conserverende eigenschappen van museumklimaten 4 MB
ir. M.H.J. Martens, dr.ir. H.L. Schellen | TU/Eindhoven, Faculteit Bouwkunde; dr. H.A. Ankersmit | Insituut Collectie Nederland Amsterdam

Binnenmilieu en Gezondheid
Verdringingsventilatie in musea: onderzoek aan de hand van een casus 5 MB
ir. E. Neuhaus | Ingenieursbureau PHYSITEC; ir. C.E.E. Pernit | Cor Pernot Consulting; ing. M.A.P. van Aarle, dr.ir. H.L. Schellen | TU/Eindhoven, Faculteit Bouwkunde

Binnenmilieu en Gezondheid
Binnenluchtkwaliteit historische collecties 4 MB
dr. J.B.G.A. Havermans | TNO Bouw en Ondergrond, Delft

Geluid en Trillingen
Bouwen aan of nabij musea 7 MB
J. Keijzer | LBP|SIGHT Nieuwegein