9 maart 2000

Categorieën Bouwfysica blad

03-2000

Een beetje verlaat, maar wel extra interessant, het nieuwe
nummer van Bouwfysica. Om te beginnen, in het spoor van
de bedrijven waar veel van haar leden werkzaam zijn is de
Bouwfysica vereniging zich gaan begeven op het vurige pad
van brand (veiligheid), zich wel afvragend of dit nog onder
bouwfysica valt. Als teken daarvan was 26 mei jongstleden
het onderwerp van de ‘Bouwfysicadag’ brandveiligheid, een
verslag daarvan en wellicht het antwoord op de vraag of
brandveiligheid onder bouwfysica valt vindt u verderop in
dit nummer. Daarnaast is er de gelegenheid onder andere de
‘nieuwe’ (inmiddels al 1 jaar) hoogleraar bouwfysica aan de
faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TUDelft
te leren kennen. In een gedegen dubbelinterview door
Jacqueline Hooijschuur worden zowel Prof. Cauberg als ir.
van der Linden geportretteerd.
Het thema van de artikelen in dit nummer blijkt geworden te
zijn wel licht, maar geen lucht en geen geluid. In een artikel
wordt daglicht behandeld, in ondergrondse ruimten, in een
ander artikel komt juist kunstlicht aan de orde. Bovendien is
er nog een artikel over noorderlicht.
Geen lucht en geen geluid komt aan de orde in een artikel
over kierdichting.
Moge de inhoud van dit nummer u plezier geven en aanzetten
tot schrijven.
Jaap Wijnia

Artikelen


Binnenmilieu en Gezondheid
Daglicht in musea 312 KB
ir. J.H.G.M. de Kort | Dorsser raadgevende ingenieurs

Binnenmilieu en Gezondheid
Daglichtbeleving ondergronds 392 KB
Ir M.A. Luten | EGM onderzoek bv, Ir W.F.M. van der Vliet | EGM bouwadviseurs Ir. S. Korz | EGM onderzoek bv

Binnenmilieu en Gezondheid
ILSA: een beslissingsondersteunend computersysteem voor kantoorverlichting 370 KB
mevr. E.H. de Groot | TNO Bouw - Divisie Gebouw en Installatie Delft

Geluid en Trillingen
KIERTERM: de relatie tussen geluidwering en luchtdoorlatendheid 459 KB
Ing. Linda Evenhuis | Cauberg-Huygen RI, Ing. Jan Thijs Groenendijk | Verweij Architecten b.v., Ir. Ruud van Herpen | Cauberg-Huygen RI