3 maart 1997

Categorieën Bouwfysica blad

03-1997

Aan de lezers van Bouwfysica zal de één-op-één-operatie van
I oktober j.l. niet ongemerkt voorbij zijn gegaan. In het vorige
nummer van Bouwfysica werd al aandacht aan besteed aan deze
wijziging van een groot aantal Bouwbesluit-normen. Al deze
wijzigingen zullen in de praktijk toegepast moeten worden. Voor
reacties staat de rubriek “Bouwbesluit in de praktijk” open.
De artikelen van Van der Meijden en Knoll hebben ook betrekking
op discussies die over de toepassing van normen in de
dagelijkse praktijk zijn ontstaan. Van der Meijden gaat in op de
bepalingsmethode voor de lambda-waarde van isolatie-materialen.
Knoll heeft de capaciteit van verschillende zelfregelende
ventilatieroosters vergeleken en getoetst aan de huidige regelgeving.
Het artikel van Van den Broeck en Vermeir over trillings- en
geluidhinder ten gevolge van railverkeer is ook zeer actueel, met
de aanleg van de Hogesnelheidslijn en de Betuweroute in het
vooruitzicht.
In de rubriek “Internationaal” wordt een overzicht gegeven van
de onderzoeksresultaten van één van de onderzoeken in het
kader van het Europese THERMIE-programma.
Tenslotte nog twee verslagen van (ook) voor bouwfysici interessante
bijeenkomsten: de Dubo-dag en de Vliet-dag.
Jacqueline Hooijschuur

Artikelen


Binnenmilieu en Gezondheid
Evaluatie van zelfregelende roosters 3 MB
Bas Knoll | TNO Bouw

Wet- en Regelgeving
“Lambda-waarden voor isolatiematerialen in relatie tot het bouwbesluit en de rol van de zogenaamde erkende kwaliteitsverklaringen en BRL ‘S” 1 MB
ing. C.W. van der Meijden | BDA Dakadvies B.V. te Gorinchem

Geluid en Trillingen
Trillings- en geluidhinder in gebouwen ten gevolge van rail verkeer 5 MB
ir. P van den Broek, prof.dr.ir. G. Vermeir | K. U. Leuven Departement Burgerlijke Bouwkunde, B-300I Heverlee Belgium

Energie en Milieu
EC-THERMIE project Heerlerbaan: Multifunctionele toestellen voor de verbetering van installaties in woongebouwen 4 MB
ir. PJ.M. op 't Veld, ir. J.W.M. Hooijschuur | Cauberg-Huygen raadgevende ingenieurs b. v. Maastricht