2 maart 1994

Categorieën Bouwfysica blad

03-1994

Die leden van de Bouwfysica Vereniging die in het buitenland
op vakantie zijn geweest hebben ongetwijfeld kennis genomen
van andere gebruiken en inzichten in die landen met betrekking
tot energiehuishouding in gebouwen. Andere inzichten voor een
deel gevoed vanuit het feit dat vaak met minder luxe genoegen
wordt genomen. Vooral in Zuid-Europese landen valt het op dat
de tolerantiedrempel bij afwijkingen van de behaaglijkheidscriteria
ruimer wordt genomen.
In Nederland en België heeft de zon tijdens de vakanties volop
geschenen, Dan blijkt dat wij een enorme inventiviteit bezitten
om tot de meest creatieve oplossingen te komen om het onszelf
naar de zin te maken.
Iedereen heeft dus tijdens de vakantie voldoende inspiratie op
kunnen doen om weer fris aan het werk te gaan. Hopelijk laat U
de moed niet in de schoenen zakken.als U net als ik in het eerste
artikel na de vakantie reeds geconfronteerd wordt met de uitspraak
van een architect: ‘Vanwege de ontoereikende budgetten
hebben we niet alle bouwfysische maatregelen kunnen uitvoeren’.
Een kwestie van prioriteiten toch … ?
Op initiatief van Novem start dit nummer van het Bouwfysicablad
een rubriek IEA-activiteiten. Daarin wil Novem meer
bekendheid ‘geyen aan de internationale ontwikkelingen binnen
de IEA Ook in Nederland en België worden delen van de IEAtaken
uitgevoerd. Van die activiteiten vindt u in dit nummer
twee artikelen: de Pleiade-woning in België en de Urban-Villa
in Nederland.
Evert Vrins

Artikelen


Energie en Milieu
De PLEIADE woning: Woning met aandacht voor luchtkwaliteit en thermisch komfort 5 MB
P. Wouters, D. L'Heureux | Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf, A. De Herde | UCL-Unité Architecture et climat, M. Machiels | Electrabel

Energie en Milieu
Urban villa Amstelveen; IEA zonne-energie taak 13 3 MB
ir. A. Poel | DAMEN CONSULTANTS Arnhem

Geluid en Trillingen
Akoestische ventilatievoorzieningen (suskasten) in gevels 4 MB
Ing. P. L. C. M. Bakker | Stedelijke Woningdienst Amsterdam - Afdeling Produktontwikkeling

Warmte, Lucht en Vocht
Vereenvoudigde modellen voor het vochttransport versus metingen 4 MB
H. J. P. Broeken | TU Eindhoven faculteit Bouwkunde vakgroep FA GO, L. Pel | TU Eindhoven faculteit Bouwkunde vakgroep FAGO, O. C. G. Adan | TNO-Bouw Afdeling Bouwtechnologie

Wet- en Regelgeving
Internationaal 3 MB
NOVEM