29 maart 1993

Categorieën Bouwfysica blad

03-1993

Op twee fronten neemt het bestuur initiatieven om de vereniging
verder vorm te geven, de vereniging sterker te laten leven:
binnen de vereniging worden activiteiten voor de leden geïntensiveerd,
terwijl naar buiten toe de rol en positie van bouwfysici
aan derden duidelijker zal worden gemaakt. De redactie
haakt daarop in.
Op verzoek van het bestuur gaan enkele leden structuur en
regelmaat brengen in verenigingsactiviteiten. Vanaf dit nummer
krijgen deze leden, de ‘activiteiten-commissie’, een vaste
plaats in Bouwfysica voor aankondigingen. We hopen dat ll’Op
den duur feilloos de weg naar deze aankondigingen kunt
vinden.
Als vervolg op het verslag van de brainstorm van bestuur en
‘denktank’ staat in dit nummer een artikel van de hand van de
‘denktank’ onder de titel De toekomst van de bouw fysica. We
menen dat hiermee een discussie wordt gestart die ons allemaal
aan gaat. Ook uw mening is daarin van belang. We stellen
het blad open voor reacties.
De redactie is praktisch genoeg om u in dit nummer ook artikelen
voor te schotelen die van belang zijn voor de dagelijkse
praktijk van hier en nu.
Tom Haartsen

Artikelen


Energie en Milieu
Binnenklimaat en energiegebruik in de pré-ontwerpfase 4 MB
Ir. A.A.H. Goettsch-de Lange | Rijksgebouwendienst - Directie Ontwerp en Techniek afdeling Expertise/Bouwfysica, Ir. L.J.G.M. van der Vloed | Hollandsche Beton Maatschappij bv - Utiliteitsbouw Ontwikkelings Bureau afdeling Bouwkunde

Binnenmilieu en Gezondheid
Europees onderzoek naar binnenluchtkwaliteit van kantoorgebouwen 3 MB
Dr. ir. Philomena M. Bluyssen | TNO-Bouw. Afdeling Binnenmilieu. Bouwfysica en Installaties

Geluid en Trillingen
De ‘geluidarme’ woningen in Ecolonia 4 MB
dr. ir. H.J. Martin en ir. F.E. Bakker | TUE, faculteit Bouwkunde

Warmte, Lucht en Vocht
Warmte- en vochttransportsimulatie met blokdiagram programma’s 3 MB
A.W.M. van Schijndel en J.L.M. Hensen | Technische Universiteit Eindhoven, Vakgroep FAGO