29 maart 1992

Categorieën Bouwfysica blad

03-1992

Na de nummers gewijd aan ‘Binnenmilieu en ventilatie’ en het
‘Bouwbesluit’ is ook het derde blad van dit jaar een themanummer.
Zoals eerder aangekondigd publiceren we hier, volledig of in
de vorm van een samenvatting, de teksten van de lezingen van
het symposium d.d. 11 maart 1992 te Leuven.
Onder de noemer ‘Meten versus rekenen – Theorie versus
praktijk?’ worden de volgende vier onderwerpen telkens vanuit
die twee gezichtshoeken behandeld: thermische isolatiematerialen,
bouw- en zaalakoestiek, thermische isolatie van
wanden, vloeren en ramen.
In de toekomst reserveren we in ‘Bouwfysica’ graag wat ruimte
voor een ‘lezersforum’: uw commentaar op een artikel, lezing,
norm, besluit, … Dit kan het blad en het vakgebied bouwfysica
enkel ten goede komen.
Wij wachten met spanning.

Marc Knapen

Artikelen


Geluid en Trillingen
Numerieke simulaties in de zaalakoestiek: principes, realisaties 4 MB
prof.dr.ir. G. Vermeir, ir. P. Mees | Laboratorium Bouwfysica K. U. Leuven

Warmte, Lucht en Vocht
Het meten van de warmtegeleidingscoëfficiënt van isolatiematerialen en de interpretatie van de resultaten 4 MB
ir. N.A. Hendriks | BDA Keurings- en Certificeringsinstituut BV, Gorinchem

Warmte, Lucht en Vocht
Thermische prestaties van raamsystemen 3 MB
ir. J. Oldengarm, ir. H.A.L. van Dijk | TNO-BOUW, afdeling Binnenmilieu, Bouwfysica en Installaties

Warmte, Lucht en Vocht
Warmteverliezen bij vloeren op volle grond 2 MB
P. Standaert | Physibel

Energie en Milieu
Viewshield: ramen met een lage U-waarde 464 KB
ing. I.P.A. van der Roest | Blitta BV

Geluid en Trillingen
Vergelijken van reken- en meetresultaten bij geluidwering van gevels en lucht- en contactgeluidisolatie tussen woningen 3 MB
ir. W.G.M. Beentjes | Bouwcentrum Advies BV (afdeling Technologie)

Geluid en Trillingen
Binnendoosconstructies: berekend en gemeten (1) 2 MB
dr.ir. J.G.N. | Lecompte ISOVER NV (Brussel)

Geluid en Trillingen
Binnendoosconstmcties: berekend en gemeten (2) 3 MB
ing. E. de Wit | ingenieursbureau EARS (Delft)

Warmte, Lucht en Vocht
Berekening van de ventilatie in vertrekken met geopende ramen 3 MB
ir. J. Husslage | Technische Universiteit Delft Faculteit der Civiele Techniek